Ripping

Định nghĩa Ripping là gì?

Rippingripping. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ripping - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Trích xuất là quá trình sao chép dữ liệu từ đĩa CD hoặc DVD vào một đĩa cứng. Này được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm tiện ích, thường được gọi là một đĩa CD hoặc DVD "ripper", mà có thể trích xuất dữ liệu âm thanh hoặc video từ phương tiện truyền thông quang học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ripping? - Definition

Ripping is the process of copying data from a CD or DVD to a hard disk. This is done using a software utility, often referred to as a CD or DVD "ripper," which can extract audio or video data from optical media.

Understanding the Ripping

Thuật ngữ liên quan

  • Ripcording
  • RISC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *