Routing Protocol

Định nghĩa Routing Protocol là gì?

Routing ProtocolGiao thức định tuyến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Routing Protocol - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định tuyến phần mềm sử dụng giao thức định tuyến và các thuật toán để xác định độ truyền dữ liệu và thông tin liên lạc đường dẫn mạng tối ưu giữa các nút mạng. giao thức định tuyến tạo điều kiện giao tiếp router và tổng thể sự hiểu biết topo mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các giao thức Internet (IP) các mạng sử dụng các giao thức định tuyến như sau:

What is the Routing Protocol? - Definition

A routing protocol uses software and routing algorithms to determine optimal network data transfer and communication paths between network nodes. Routing protocols facilitate router communication and overall network topology understanding.

Understanding the Routing Protocol

Most Internet Protocol (IP) networks use the following routing protocols:

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • Router
  • Internet Protocol (IP)
  • Gateway
  • Routing Information Protocol (RIP)
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Border Gateway Protocol (BGP)
  • Adaptive Route
  • Route Control
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *