Security-Enhanced Linux (SELinux)

Định nghĩa Security-Enhanced Linux (SELinux) là gì?

Security-Enhanced Linux (SELinux)Security-Enhanced Linux (SELinux). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Security-Enhanced Linux (SELinux) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Security-Enhanced Linux (SELinux) là một module bảo mật đặc biệt làm cho hạt nhân Linux, cho phép các tính năng mà chính sách bảo mật hỗ trợ cho điều khiển truy cập, bao gồm kiểm soát truy cập bắt buộc (MAC).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SELinux là một bộ sưu tập sửa đổi kernel khác nhau và các công cụ sử dụng ở mức có thể được tích hợp vào nhiều bản phân phối Linux. Nó được thiết kế để quyết định an ninh riêng biệt và thực thi chính sách và phần mềm nâng cao cho phép chính sách an ninh giản.

What is the Security-Enhanced Linux (SELinux)? - Definition

Security-Enhanced Linux (SELinux) is a security module specifically made for the Linux kernel, which enables features that support security policies for access control, including mandatory access control (MAC).

Understanding the Security-Enhanced Linux (SELinux)

SELinux is a compilation suite of various kernel modifications and user-level tools that can be incorporated into many Linux distributions. It is designed to separate security decision and policy enforcement and streamline security policy enhancement-enabled software.

Thuật ngữ liên quan

  • Linux Kernel
  • National Security Agency (NSA)
  • Information Assurance (IA)
  • Mandatory Access Control (MAC)
  • UNIX
  • Trusted Computing Base (TCB)
  • Inter Process Communication (IPC)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *