Server

Định nghĩa Server là gì?

ServerNgười phục vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy chủ là một máy tính cung cấp dữ liệu đến các máy tính khác. Nó có thể phục vụ dữ liệu với các hệ thống trên một mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN) qua Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Server? - Definition

A server is a computer that provides data to other computers. It may serve data to systems on a local area network (LAN) or a wide area network (WAN) over the Internet.

Understanding the Server

Thuật ngữ liên quan

  • SERP
  • Service Pack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *