Server-Based Computing (SBC)

Định nghĩa Server-Based Computing (SBC) là gì?

Server-Based Computing (SBC)Server-Dựa Computing (SBC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Server-Based Computing (SBC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Server-Based Computing (SBC)? - Definition

Understanding the Server-Based Computing (SBC)

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Software as a Service (SaaS)
  • Thin Client
  • Desktop Virtualization
  • Virtualization
  • Application Server
  • Server Virtualization
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *