SIM Card

Định nghĩa SIM Card là gì?

SIM CardThẻ SIM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SIM Card - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Subscriber Identification Thẻ Module." thẻ SIM Một là một chip di động nhỏ mà xác định một thiết bị di động trên mạng di động. Nó chứa một mạch tích hợp mà các cửa hàng một định danh duy nhất gọi là "quốc tế nhận dạng thuê bao di động" (IMSI) số lượng và cụ thể thông tin khác để các mạng di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SIM Card? - Definition

Stands for "Subscriber Identification Module Card." A SIM card is a small removable chip that identifies a mobile device on a cellular network. It contains an integrated circuit that stores a unique identifier called an "international mobile subscriber identity" (IMSI) number and other information specific to the mobile carrier.

Understanding the SIM Card

Thuật ngữ liên quan

  • Silent Install
  • SIMM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *