Smart Home

Định nghĩa Smart Home là gì?

Smart Homesmart Home. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smart Home - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một nhà thông minh là một ngôi nhà hoặc khác cư ngụ với các thành phần tự động hoặc điều khiển từ xa. Một số thành phần "thông minh" đòi hỏi một giao diện độc quyền mặc dù hầu hết các tính năng nhà thông minh có thể được điều khiển bởi một thiết bị di động hoặc máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Smart Home? - Definition

A smart home is a house or other dwelling with automated or remotely controlled components. Some "smart" components require a proprietary interface though most smart home features can be controlled by a mobile device or computer.

Understanding the Smart Home

Thuật ngữ liên quan

  • SMART
  • Smartphone

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *