TRIM

Định nghĩa TRIM là gì?

TRIMTRIM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TRIM - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

TRIM là một tính năng được hỗ trợ bởi các ổ đĩa trạng thái rắn hiện đại (SSD) giúp cải thiện hiệu suất ổ đĩa. Từ "TRIM" thường được viết hoa, mặc dù nó không phải là một từ viết tắt. Thay vào đó, TRIM là một lệnh mà việc sử dụng hệ điều hành để phân bổ không gian trống trên ổ SSD.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the TRIM? - Definition

TRIM is a feature supported by modern solid state drives (SSDs) that helps improve drive performance. The word "TRIM" is typically capitalized, though it is not an acronym. Instead, TRIM is a command that the operating system uses to allocate free space on an SSD.

Understanding the TRIM

Thuật ngữ liên quan

  • Trash
  • Trinitron

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *