Soft Copy

Định nghĩa Soft Copy là gì?

Soft CopyBản mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soft Copy - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một bản mềm là một tài liệu được lưu trên máy tính. Đây là phiên bản điện tử của một tài liệu, có thể mở và chỉnh sửa bằng cách sử dụng chương trình phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Soft Copy? - Definition

A soft copy is a document saved on a computer. It is the electronic version of a document, which can be opened and edited using a software program.

Understanding the Soft Copy

Thuật ngữ liên quan

  • Socket
  • Soft Token

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *