Southbridge

Định nghĩa Southbridge là gì?

SouthbridgeSouthbridge. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Southbridge - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Chip cầu nam là một con chip kết nối chip cầu bắc với các thành phần khác bên trong máy tính, bao gồm ổ cứng, kết nối mạng, USB và các thiết bị Firewire, đồng hồ hệ thống, và card PCI tiêu chuẩn. Chip cầu nam gửi và nhận dữ liệu từ CPU thông qua chip cầu bắc, được kết nối trực tiếp đến bộ vi xử lý của máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Southbridge? - Definition

The southbridge is a chip that connects the northbridge to other components inside the computer, including hard drives, network connections, USB and Firewire devices, the system clock, and standard PCI cards. The southbridge sends and receives data from the CPU through the northbridge chip, which is connected directly to the computer's processor.

Understanding the Southbridge

Thuật ngữ liên quan

  • Source Code
  • Spam

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *