Speakers

Định nghĩa Speakers là gì?

SpeakersDiễn giả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Speakers - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Loa là một trong hầu hết các thiết bị đầu ra thường được sử dụng với các hệ thống máy tính. Một số loa được thiết kế để làm việc cụ thể với máy tính, trong khi những người khác có thể được nối với bất kỳ loại hệ thống âm thanh. Bất kể thiết kế của họ, mục đích của loa là để sản xuất ra âm thanh có thể được xét xử bởi người nghe.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Speakers? - Definition

Speakers are one of the most common output devices used with computer systems. Some speakers are designed to work specifically with computers, while others can be hooked up to any type of sound system. Regardless of their design, the purpose of speakers is to produce audio output that can be heard by the listener.

Understanding the Speakers

Thuật ngữ liên quan

  • Spam
  • Speech Recognition

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *