Storage Device

Định nghĩa Storage Device là gì?

Storage DeviceThiết bị lưu trữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Storage Device - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một thiết bị lưu trữ máy tính là bất kỳ loại phần cứng lưu trữ dữ liệu. Loại phổ biến nhất của thiết bị lưu trữ, mà gần như tất cả các máy tính có, là một ổ cứng. ổ cứng chính của máy tính lưu trữ hệ điều hành, ứng dụng, và các tập tin và thư mục cho người dùng của máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Storage Device? - Definition

A computer storage device is any type of hardware that stores data. The most common type of storage device, which nearly all computers have, is a hard drive. The computer's primary hard drive stores the operating system, applications, and files and folders for users of the computer.

Understanding the Storage Device

Thuật ngữ liên quan

  • Storage Capacity
  • Streaming

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *