Stylus

Định nghĩa Stylus là gì?

StylusStylus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stylus - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một bút stylus là một thiết bị đầu vào ngoại hình và hoạt động như một cây bút. Thay vì vẽ bằng mực, nó sẽ gửi một tín hiệu kỹ thuật số với một màn hình cảm ứng tương thích, mà giải thích những áp lực như vẽ trên màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Stylus? - Definition

A stylus is an input device that looks and acts like a pen. Instead of drawing with ink, it sends a digital signal to a compatible touchscreen, which interprets the pressure as drawing on the screen.

Understanding the Stylus

Thuật ngữ liên quan

  • Struct
  • Subdirectory

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *