Surface

Định nghĩa Surface là gì?

SurfaceBề mặt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Surface - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Surface là một tablet PC được phát triển bởi Microsoft. Mô hình Surface đầu tiên được phát hành vào ngày 26 Tháng 10 năm 2012, cùng ngày với Windows 8 và Windows RT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Surface? - Definition

Surface is a tablet PC developed by Microsoft. The first Surface model was released on October 26, 2012, the same day as Windows 8 and Windows RT.

Understanding the Surface

Thuật ngữ liên quan

  • Superscript
  • Surge Protector

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *