Swift

Định nghĩa Swift là gì?

SwiftNhanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swift - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Swift là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được phát triển bởi Apple và sẵn sàng vào năm 2014. Nó được thiết kế để viết ứng dụng cho nền tảng của Apple, bao gồm cả hệ điều hành MacOS, iOS tvOS, và watchos.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Swift? - Definition

Swift is a high-level programming language developed by Apple and made available in 2014. It is designed for writing apps for Apple platforms, including macOS, iOS, tvOS, and watchOS.

Understanding the Swift

Thuật ngữ liên quan

  • Swap File
  • Swipe

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *