Swipe

Định nghĩa Swipe là gì?

Swipeswipe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swipe - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Swipe là một lệnh sử dụng chủ yếu với các thiết bị màn hình cảm ứng, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Nó cũng được hỗ trợ bởi một số máy tính xách tay với trackpad và máy tính để bàn với đầu vào trackpad.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Swipe? - Definition

Swipe is a command used primarily with touchscreen devices, such as smartphones and tablets. It is also supported by some laptops with trackpads and desktop computers with trackpad input.

Understanding the Swipe

Thuật ngữ liên quan

  • Swift
  • Switch

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *