System Resources

Định nghĩa System Resources là gì?

System ResourcesTài nguyên hệ thống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ System Resources - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Máy tính của bạn có nhiều loại tài nguyên. Chúng bao gồm CPU, card màn hình, ổ cứng, và bộ nhớ. Trong hầu hết các trường hợp, thuật ngữ "tài nguyên hệ thống" được dùng để chỉ bộ nhớ bao nhiêu, hoặc RAM, máy tính của bạn có sẵn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the System Resources? - Definition

Your computer has many types of resources. They include the CPU, video card, hard drive, and memory. In most cases, the term "system resources" is used to refer to how much memory, or RAM, your computer has available.

Understanding the System Resources

Thuật ngữ liên quan

  • System Requirements
  • System Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *