Text Alignment

Định nghĩa Text Alignment là gì?

Text Alignmentvăn bản Alignment. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Text Alignment - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Hầu hết các chương trình xử lý văn bản cung cấp cho bạn khả năng thay đổi căn chỉnh văn bản của một khối văn bản. Thiết lập này xác định cách văn bản sẽ được hiển thị theo chiều ngang trên trang. Bốn loại chính của sự liên kết văn bản bao gồm còn liên kết, phải thẳng hàng, làm trung tâm, và hợp lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Text Alignment? - Definition

Most word processing programs give you the capability to change the text alignment of a block of text. This setting determines how the text is displayed horizontally on the page. The four primary types of text alignment include left aligned, right aligned, centered, and justified.

Understanding the Text Alignment

Thuật ngữ liên quan

  • Terminal
  • Text Box

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *