Thermistor

Định nghĩa Thermistor là gì?

Thermistorthermistor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermistor - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một thermistor (viết tắt của "điện trở nhiệt") là một loại điện trở được sử dụng để đo nhiệt độ. Trong khi điện trở điển hình được thiết kế để duy trì sức đề kháng phù hợp không phụ thuộc nhiệt độ, sức đề kháng của thermistor thay đổi đáng kể khi nhiệt độ thay đổi. Khi một thermistor được hiệu chỉnh, thay đổi trong điện trở có thể được dịch một cách chính xác những thay đổi về nhiệt độ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thermistor? - Definition

A thermistor (short for "thermal resistor") is a type of resistor that is used to measure temperature. While typical resistors are designed to maintain consistent resistance regardless of temperature, a thermistor's resistance varies significantly as the temperature changes. Once a thermistor is calibrated, changes in electrical resistance can be accurately translated into changes in temperature.

Understanding the Thermistor

Thuật ngữ liên quan

  • TFTP
  • Thick Client

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *