Three-Tier Architecture

Định nghĩa Three-Tier Architecture là gì?

Three-Tier ArchitectureBa-Tier Kiến trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Three-Tier Architecture - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kiến ​​trúc ba tầng là một kiến ​​trúc client-server trong đó quá trình chức năng logic, truy cập dữ liệu, bộ nhớ và giao diện người dùng được phát triển và duy trì như module độc ​​lập trên nền tảng riêng biệt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiến trúc ba tầng cho phép bất kỳ một trong ba tầng được nâng cấp hoặc thay thế một cách độc lập.

What is the Three-Tier Architecture? - Definition

A three-tier architecture is a client-server architecture in which the functional process logic, data access, computer data storage and user interface are developed and maintained as independent modules on separate platforms.

Understanding the Three-Tier Architecture

Three-tier architecture allows any one of the three tiers to be upgraded or replaced independently.

Thuật ngữ liên quan

  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Application Server
  • Database Server
  • Software Architecture
  • Enterprise Software Architecture
  • Automated Data Tiering
  • One-Tier Architecture
  • Two-Tier Architecture
  • Three-Tier Application
  • Software Architect

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *