Throughput

Định nghĩa Throughput là gì?

Throughputthông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Throughput - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Thông đề cập đến bao nhiêu dữ liệu có thể được chuyển từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng để đo lường hiệu suất của ổ đĩa cứng và RAM, cũng như các kết nối Internet và mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Throughput? - Definition

Throughput refers to how much data can be transferred from one location to another in a given amount of time. It is used to measure the performance of hard drives and RAM, as well as Internet and network connections.

Understanding the Throughput

Thuật ngữ liên quan

  • Thread
  • Thumbnail

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *