Toslink

Định nghĩa Toslink là gì?

ToslinkToslink. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Toslink - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Toslink là một loại kết nối âm thanh kỹ thuật số được phát triển bởi Tập đoàn Toshiba. Nó sử dụng một sợi cáp quang để truyền một tín hiệu âm thanh dưới dạng xung ánh sáng. Một cáp Toslink duy nhất có thể được sử dụng để thực hiện một âm thanh mono, stereo, hoặc thậm chí là một tín hiệu âm thanh vòm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Toslink? - Definition

Toslink is a type of digital audio connection developed by Toshiba Corporation. It uses a fiber optic cable to transmit an audio signal in the form of pulses of light. A single Toslink cable can be used to carry a mono, stereo, or even a surround audio signal.

Understanding the Toslink

Thuật ngữ liên quan

  • Torrent
  • Touchpad

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *