Trojan Horse

Định nghĩa Trojan Horse là gì?

Trojan HorseTrojan Horse. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trojan Horse - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thần thoại Hy Lạp, có một câu chuyện về cuộc chiến thành Troy. Cuộc chiến tranh này kéo dài trong nhiều năm, như người Hy Lạp không thể xuyên thủng thành phố nặng nề chặn của Troy. Vì vậy, một ngày nào đó, một vài trong số những người lính Hy Lạp đưa người dân Troy một con ngựa gỗ lớn, mà họ chấp nhận như là một lời đề nghị hòa bình. Con ngựa đã được chuyển vào bên trong bức tường thành phố, nơi mà nó ngồi cho đến khi đêm. Sau khi người dân thành phố đã chìm vào giấc ngủ, lính Hy Lạp nhảy ra khỏi con ngựa gỗ, mở cửa để cho đồng đội của họ ở, và đã tiếp quản thành phố.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Trojan Horse? - Definition

In Greek mythology, there is a story about the Trojan War. This war lasted many years, as the Greeks could not penetrate the heavily barricaded city of Troy. So one day, a few of the Greek soldiers brought the people of Troy a large wooden horse, which they accepted as a peace offering. The horse was moved inside the city walls, where it sat until the night. After the people of the city had fallen asleep, Greek soldiers jumped out of the wooden horse, opened the gates to let their fellow soldiers in, and took over the city.

Understanding the Trojan Horse

Thuật ngữ liên quan

  • Trinitron
  • Troll

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *