UEFI

Định nghĩa UEFI là gì?

UEFIUEFI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UEFI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Unified Extensible Firmware Interface." UEFI là một giao diện mà tải gần đầu của tiến trình khởi động và cung cấp tùy chọn cấu hình tùy chỉnh cho một máy tính. Nó được coi là sự kế thừa cho BIOS và cung cấp nhiều lợi thế, bao gồm hỗ trợ chuột, một giao diện người dùng đồ họa, và hỗ trợ cho các hệ thống 32-bit và 64-bit.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UEFI? - Definition

Stands for "Unified Extensible Firmware Interface." UEFI is an interface that loads near the beginning of the boot sequence and provides custom configuration options for a PC. It is considered the successor to BIOS and offers many advantages, including mouse support, a graphical user interface, and support for 32-bit and 64-bit systems.

Understanding the UEFI

Thuật ngữ liên quan

  • UDP
  • UGC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *