Ultra DMA

Định nghĩa Ultra DMA là gì?

Ultra DMAultra DMA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ultra DMA - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Công nghệ này để chuyển dữ liệu giữa đĩa cứng của máy tính và bộ nhớ được phát triển bởi Quantum và Intel. Tỷ lệ nổ tối đa của ổ cứng Ultra DMA là 33,3 MBps. DMA gốc (Direct Memory Access) giao thức chỉ có thể truyền dữ liệu ở một nửa tốc độ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ultra DMA? - Definition

This technology for transferring data between a computer's hard disk and memory was developed by Quantum and Intel. The maximum burst rate of an Ultra DMA hard drive is 33.3 MBps. The original DMA (Direct Memory Access) protocol could only transfer data at half that speed.

Understanding the Ultra DMA

Thuật ngữ liên quan

  • UICC
  • Ultrabook

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *