Ultrabook

Định nghĩa Ultrabook là gì?

UltrabookUltrabook. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ultrabook - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Ultrabook ™ là một nhãn hiệu Intel mô tả một đặc điểm kỹ thuật máy tính xách tay. Đáng chú ý, ultrabooks có một CPU Intel, lưu trữ SSD, và một khung unibody mỏng. Họ có chiều cao tối đa (khi đóng) và do đó không có ổ đĩa quang, chẳng hạn như đầu đĩa DVD.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ultrabook? - Definition

Ultrabook™ is an Intel trademark that describes a laptop specification. Notably, ultrabooks have an Intel CPU, SSD storage, and a thin unibody frame. They have a maximum height (when closed) and therefore do not have an optical drive, such as a DVD player.

Understanding the Ultrabook

Thuật ngữ liên quan

  • Ultra DMA
  • UML

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *