UNC

Định nghĩa UNC là gì?

UNCUNC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UNC - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Universal Naming Convention," không chỉ là quê hương của Heels North Carolina Tar. UNC là một định dạng tên tập tin được sử dụng để xác định vị trí các tập tin, thư mục và tài nguyên trên mạng cục bộ (LAN). Địa chỉ UNC của một tập tin có thể trông giống như thế này:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UNC? - Definition

Stands for "Universal Naming Convention," not just the home of the North Carolina Tar Heels. UNC is a filename format that is used to specify the location of files, folders, and resources on a local-area network (LAN). The UNC address of a file may look something like this:

Understanding the UNC

Thuật ngữ liên quan

  • UML
  • Undo

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *