User Experience

Định nghĩa User Experience là gì?

User ExperienceKinh nghiệm người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Experience - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

kinh nghiệm người dùng, thường được viết tắt là "UX," là kinh nghiệm một người đã sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ. Trong thế giới công nghệ, điều này thường dùng để chỉ một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm. Trải nghiệm người dùng tích cực là đơn giản, trực quan, và thú vị. Một trải nghiệm người dùng tiêu cực rất phức tạp, khó hiểu, và bực bội.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Experience? - Definition

User experience, commonly abbreviated "UX," is the experience a person has using a product or service. In the technology world, this often refers to a hardware device or software program. A positive user experience is simple, intuitive, and enjoyable. A negative user experience is complex, confusing, and frustrating.

Understanding the User Experience

Thuật ngữ liên quan

  • Usenet
  • User ID

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *