Utility

Định nghĩa Utility là gì?

Utilityhữu dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Utility - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

chương trình tiện ích, thường được gọi là chỉ là "tiện ích", là những chương trình phần mềm mà add chức năng vào máy tính hoặc giúp đỡ của bạn máy tính của bạn hoạt động tốt hơn. Chúng bao gồm chống virus, sao lưu, sửa chữa đĩa, quản lý tập tin, an ninh, và các chương trình kết nối mạng. Tiện ích cũng có thể được ứng dụng như bảo vệ màn hình, phông chữ và các công cụ biểu tượng, và cải tiến máy tính để bàn. Một số chương trình tiện ích giúp giữ cho máy tính của bạn miễn phí từ phần mềm không mong muốn như virus hoặc phần mềm gián điệp, trong khi những người khác thêm chức năng cho phép bạn tùy biến desktop của bạn và giao diện người dùng. Nói chung, các chương trình giúp đỡ làm cho máy tính của bạn tốt hơn được coi là tiện ích. Và không giống như tiền nước và điện, tiện ích máy tính không gửi cho bạn một hóa đơn mỗi tháng!

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Utility? - Definition

Utility programs, commonly referred to as just "utilities," are software programs that add functionality to your computer or help your computer perform better. These include antivirus, backup, disk repair, file management, security, and networking programs. Utilities can also be applications such as screensavers, font and icon tools, and desktop enhancements. Some utility programs help keep your computer free from unwanted software such as viruses or spyware, while others add functionality that allows you to customize your desktop and user interface. In general, programs that help make your computer better are considered utilities. And unlike water and electric bills, computer utilities don't send you a bill every month!

Understanding the Utility

Thuật ngữ liên quan

  • UTF
  • UWP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *