Web Browser

Định nghĩa Web Browser là gì?

Web BrowserTrình duyệt web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Browser - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một trình duyệt web, hoặc đơn giản là "trình duyệt", là một ứng dụng dùng để truy cập và xem các trang web. các trình duyệt web phổ biến bao gồm Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, và Apple Safari.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Web Browser? - Definition

A web browser, or simply "browser," is an application used to access and view websites. Common web browsers include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Apple Safari.

Understanding the Web Browser

Thuật ngữ liên quan

  • Web Beacon
  • Web Design

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *