Vector Graphics Rendering

Định nghĩa Vector Graphics Rendering là gì?

Vector Graphics RenderingVector Graphics Rendering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vector Graphics Rendering - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dựng hình đồ họa vector là quá trình tạo ra các mô hình từ nguyên thủy hình học như đường, điểm, các đường cong và hình dạng để đại diện cho hình ảnh đồ họa máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điểm được xác định trong không gian (hai hoặc ba chiều) bởi sự kết hợp của các góc của điểm từ máy bay không, z-kích thước (trong đồ họa 3D) và khoảng cách của điểm từ nguồn gốc. Điều này làm cho các định nghĩa của các hình dạng hình học sử dụng vector một công thức toán học chứ không phải là một mảng dữ liệu cố định mà định nghĩa bitmap images.

What is the Vector Graphics Rendering? - Definition

Vector graphics rendering is the process of generating models from geometrical primitives such as lines, points, curves and shapes to represent images in computer graphics.

Understanding the Vector Graphics Rendering

A point is defined in space (either two or three-dimensional) by a combination of the angle of the point from the zero plane, the z-dimension (in 3D graphics) and the distance of the point from the origin. This makes the definition of shapes using vector geometry a mathematical formula rather than a fixed data array that defines bitmapped images.

Thuật ngữ liên quan

  • Vector Graphics Rendering
  • Graphics
  • 3-D Software
  • Pixel Pipelines
  • Resolution
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Bezier Curve
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *