Video Card

Định nghĩa Video Card là gì?

Video Cardcard màn hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video Card - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Hầu hết các quá trình xử lý được thực hiện trên một máy tính được thực hiện thông qua đơn vị xử lý trung tâm của máy tính, hoặc CPU. Vì vậy, để cung cấp cho CPU nghỉ ngơi và giúp nó hoạt động hiệu quả hơn, một card màn hình có thể được sử dụng để xử lý các phần đồ họa của tải chế biến. Bởi vì hầu hết các chương trình đồ họa ngày nay đang định hướng, card màn hình có thể giúp hầu hết các chương trình chạy hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt trong hoạt động này đặc biệt đáng chú ý trong các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh và các trò chơi 3D.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Video Card? - Definition

Most of the processing done on a computer is done via the computer's central processing unit, or CPU. So in order to give the CPU a break and help it run more efficiently, a video card can be used to process the graphics portion of the processing load. Because most of today's programs are graphically oriented, the video card can help almost any program run more efficiently. However, the difference in performance is especially noticeable in image editing applications and 3D games.

Understanding the Video Card

Thuật ngữ liên quan

  • VGA
  • VIP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *