Virtual Manager

Định nghĩa Virtual Manager là gì?

Virtual ManagerQuản lý ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Manager - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Manager? - Definition

Understanding the Virtual Manager

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Virtualization
  • Application Virtualization
  • Remote Access
  • Virtual Machine (VM)
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • Remote Desktop
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *