VLB

Định nghĩa VLB là gì?

VLBVLB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VLB - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "VESA Local Bus." (VESA viết tắt của "Hiệp hội tiêu chuẩn video Điện tử"). Các VLB, hoặc VL-xe buýt là một giao diện phần cứng trên bo mạch chủ của máy tính đang gắn liền với một khe cắm mở rộng. Bằng cách kết nối một card mở rộng video sang các VLB, bạn có thể bổ sung thêm khả năng đồ họa cho máy tính của bạn. Giao diện hỗ trợ dòng chảy dữ liệu 32-bit với tốc độ lên đến 50 MHz. Mặc dù kiến ​​trúc VLB đã được phổ biến trong những năm 1990, nó đã được thay thế bằng phiên bản mới hơn và nhanh hơn, nhưng vẫn còn ba chữ, khe cắm ISA, PCI, và AGP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the VLB? - Definition

Stands for "VESA Local Bus." (VESA stands for "Video Electronics Standards Association"). The VLB, or VL-bus is a hardware interface on the computer's motherboard that is attached to an expansion slot. By connecting a video expansion card to the VLB, you can add extra graphics capabilities to your computer. The interface supports 32-bit data flow at up to 50 MHz. Though the VLB architecture was popular in the early 1990s, it has since been replaced by the newer and faster, but still three-lettered, ISA, PCI, and AGP slots.

Understanding the VLB

Thuật ngữ liên quan

  • VLAN
  • VLE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *