WDDM

Định nghĩa WDDM là gì?

WDDMWDDM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WDDM - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Windows Display Driver Model". WDDM là một kiến ​​trúc điều khiển hiển thị giới thiệu với Windows Vista. Nó cải thiện hiệu năng đồ họa so với kiến ​​trúc Windows XP trước đó bằng cách sử dụng đầy đủ hơn GPU của máy tính để render đồ họa của hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WDDM? - Definition

Stands for "Windows Display Driver Model." WDDM is a display driver architecture introduced with Windows Vista. It improves graphics performance over the previous Windows XP architecture by more fully utilizing a computer's GPU to render system graphics.

Understanding the WDDM

Thuật ngữ liên quan

  • Wavelength
  • Web 2.0

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *