Web Log Software

Định nghĩa Web Log Software là gì?

Web Log SoftwarePhần mềm Web Log. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Log Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ứng dụng phần mềm đăng nhập web được thiết kế cho quản lý nội dung. Họ hỗ trợ chỉnh sửa, soạn và xuất bản các blog và các ý kiến. Họ sử dụng một số chức năng đã kiểm duyệt bài viết và bình luận, quản lý hình ảnh, vv Hầu hết các ứng dụng phần mềm log Web có thể được tải về và cài đặt trên hệ thống của người dùng, mặc dù một số phiên bản được cung cấp theo các thỏa thuận giấy phép mã nguồn mở như WordPress.One trong những quan trọng tính năng của phần mềm log Web là bảo trì trực tuyến, được thực hiện thông qua một giao diện dựa trên trình duyệt (thường được gọi là một bảng điều khiển), cho phép người dùng tạo và cập nhật nội dung của blog của họ từ bất kỳ trình duyệt trực tuyến. Phần mềm này cũng hỗ trợ việc sử dụng các phần mềm máy khách bên ngoài để cập nhật nội dung sử dụng một giao diện lập trình ứng dụng. phần mềm đăng nhập web thường bao gồm các plugin và các tính năng khác cho phép hệ nội dung tự động qua RSS hoặc các loại thức ăn trực tuyến.

What is the Web Log Software? - Definition

Understanding the Web Log Software

Web log software applications are designed for content management. They support editing, authoring and publishing blogs and comments. They use a number of functions for moderating posts and comments, managing images, etc. Most Web log software applications can be downloaded and installed on user systems, although some versions are provided under open-source license agreements such as WordPress.One of the important features of Web log software is online maintenance, which is performed through a browser-based interface (often called a dashboard), which allows users to create and update the contents of their blogs from any online browser. This software also supports the use of external client software to update content using an application programming interface. Web log software commonly includes plugins and other features that allow automatic content generation via RSS or other types of online feeds.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Log (Blog)
  • Business Blog (b-blog)
  • A-list Blogger
  • Blogroll
  • Blogger
  • Blogosphere
  • Web Content Management (WCM)
  • Content Management System (CMS)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Cascading Style Sheet (CSS)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *