Webcam

Định nghĩa Webcam là gì?

Webcamwebcam. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Webcam - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Webcam hạn là một sự kết hợp của "Web" và "máy quay phim." Mục đích của một webcam là, không đáng ngạc nhiên, để phát sóng đoạn video trên Web. Webcam là máy ảnh thường nhỏ hoặc đính kèm với màn hình của người dùng hoặc ngồi trên bàn làm việc. Hầu hết các webcam kết nối với máy tính qua cổng USB, mặc dù một số sử dụng kết nối Firewire. Webcam thường đi kèm với phần mềm cho phép người sử dụng để ghi video hoặc dòng video trên Web. Nếu người dùng có một trang web mà hỗ trợ streaming video, những người khác có thể xem các dòng video từ trình duyệt web của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Webcam? - Definition

The term webcam is a combination of "Web" and "video camera." The purpose of a webcam is, not surprisingly, to broadcast video on the Web. Webcams are typically small cameras that either attach to a user's monitor or sit on a desk. Most webcams connect to the computer via USB, though some use a Firewire connection. Webcams typically come with software that allows the user to record video or stream the video on the Web. If the user has a website that supports streaming video, other users can watch the video stream from their Web browsers.

Understanding the Webcam

Thuật ngữ liên quan

  • Web Service
  • Webhook

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *