Wi-Fi 6

Định nghĩa Wi-Fi 6 là gì?

Wi-Fi 6Wi-Fi 6. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wi-Fi 6 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) là thế hệ thứ sáu của công nghệ Wi-Fi. Nó cung cấp tốc độ không dây nhanh hơn và xử lý nhiều kết nối hiệu quả hơn so với tiêu chuẩn 802.11ac trước, hay còn gọi là Wi-Fi 5.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wi-Fi 6? - Definition

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) is the sixth generation of Wi-Fi technology. It provides faster wireless speeds and handles multiple connections more efficiently than the previous 802.11ac standard, also known as Wi-Fi 5.

Understanding the Wi-Fi 6

Thuật ngữ liên quan

  • Wi-Fi
  • Widget

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *