Win32

Định nghĩa Win32 là gì?

Win32Win32. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Win32 - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Đây là giao diện lập trình ứng dụng Windows (API) cho việc phát triển các ứng dụng 32-bit. Nó đã được sử dụng cho Windows 95, Windows 98, Windows NT, và hệ điều hành Windows mới hơn. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn sử dụng Windows 95 hoặc mới hơn, bạn có thể chạy các ứng dụng 32-bit trên máy tính của bạn. Win32 là một thuật ngữ rất quan trọng để các lập trình viên, nhưng không phải là quan trọng đối với người dùng trung bình cho biết. Chỉ cần biết rằng nếu bạn có Windows 95 hoặc mới hơn, bạn có thể chạy các ứng dụng Win32. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Win32, bao gồm một loạt các thuật ngữ kỹ thuật, bạn có thể ghé thăm trang web nhà phát triển của Microsoft để biết thêm thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Win32? - Definition

This is the Windows application programming interface (API) for developing 32-bit applications. It has been used for Windows 95, Windows 98, Windows NT, and newer Windows operating systems. This means that if you use Windows 95 or later, you can run 32-bit applications on your computer. Win32 is a term that is important to programmers, but is not crucial for the average user to know. Just know that if you have Windows 95 or later, you can run Win32 applications. If you want to learn more about Win32, including a bunch of technical jargon, you can visit Microsoft's Developer Website for more information.

Understanding the Win32

Thuật ngữ liên quan

  • WIMP
  • Window

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *