Windows 10

Định nghĩa Windows 10 là gì?

Windows 10windows 10. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows 10 - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Windows 10 là một phiên bản chính của hệ điều hành Microsoft Windows được phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2015. Nó được xây dựng trên nhân Windows NT và sau Windows 8.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows 10? - Definition

Windows 10 is a major version of the Microsoft Windows operating system that was released on July 29, 2015. It is built on the Windows NT kernel and follows Windows 8.

Understanding the Windows 10

Thuật ngữ liên quan

  • Windows
  • Windows 7

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *