Windows

Định nghĩa Windows là gì?

Windowscác cửa sổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Windows là một loạt các hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Mỗi phiên bản của Windows bao gồm một giao diện người dùng đồ họa, với một máy tính để bàn cho phép người dùng xem các tập tin và thư mục trong cửa sổ. Trong hai thập niên vừa qua, Windows đã trở thành hệ điều hành sử dụng rộng rãi nhất cho máy tính máy tính cá nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows? - Definition

Windows is a series of operating systems developed by Microsoft. Each version of Windows includes a graphical user interface, with a desktop that allows users to view files and folders in windows. For the past two decades, Windows has been the most widely used operating system for personal computers PCs.

Understanding the Windows

Thuật ngữ liên quan

  • Window
  • Windows 10

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *