Windows 7

Định nghĩa Windows 7 là gì?

Windows 7windows 7. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows 7 - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Windows 7 là hệ điều hành phát hành bởi Microsoft vào ngày 22, 2009. Nó đi theo (thứ sáu) phiên bản trước của Windows, gọi là Windows Vista.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows 7? - Definition

Windows 7 is an operating system released by Microsoft on October 22, 2009. It follows the previous (sixth) version of Windows, called Windows Vista.

Understanding the Windows 7

Thuật ngữ liên quan

  • Windows 10
  • Windows 8

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *