Windows 8

Định nghĩa Windows 8 là gì?

Windows 8windows 8. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows 8 - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Windows 8 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Windows của Microsoft. Nó được phát hành vào ngày 26 tháng 10 năm 2012, và là bản cập nhật lớn đầu tiên cho Windows từ Windows 7, được phát hành trong vòng ba năm trước đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows 8? - Definition

Windows 8 is the latest version of Microsoft's Windows operating system. It was released on October 26, 2012, and is the first major update to Windows since Windows 7, which was released over three years earlier.

Understanding the Windows 8

Thuật ngữ liên quan

  • Windows 7
  • Windows RT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *