Windows RT

Định nghĩa Windows RT là gì?

Windows RTwindows RT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows RT - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows RT là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính di động với CPU dựa trên ARM. Nó được phát hành vào ngày 26 Tháng 10 năm 2012, cùng ngày với Windows 8 và tablet Surface của Microsoft.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows RT? - Definition

Windows RT is an operating system developed by Microsoft for mobile PCs with ARM-based CPUs. It was released on October 26, 2012, the same day as Windows 8 and the Microsoft Surface tablet.

Understanding the Windows RT

Thuật ngữ liên quan

  • Windows 8
  • Windows Vista

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *