Windows Vista

Định nghĩa Windows Vista là gì?

Windows Vistawindows Vista. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Vista - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Windows Vista là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản thương mại được phát hành vào cuối năm 2006, trong khi phiên bản tiêu dùng vận chuyển trên 30 tháng một năm 2007.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows Vista? - Definition

Windows Vista is an operating system developed by Microsoft. The business version was released at the end of 2006, while the consumer version shipped on January 30, 2007.

Understanding the Windows Vista

Thuật ngữ liên quan

  • Windows RT
  • Windows XP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *