Wizard

Định nghĩa Wizard là gì?

WizardThuật sĩ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wizard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Khi hầu hết mọi người nghĩ về một phù thủy, họ nghĩ về một ông già với sức mạnh kỳ diệu. Điều này, như với nhiều định nghĩa máy tính khác, không có sự tương quan với các thuật ngữ kỹ thuật. Trong thuật ngữ máy tính, một phù thủy là một phần của một chương trình mà sẽ hướng dẫn bạn qua các bước nhất định. Ví dụ, một phù thủy trong Microsoft Word sẽ giúp bạn tạo và định dạng tài liệu mới theo yêu cầu của bạn. Đây là hữu ích khi tạo một sơ yếu lý lịch, đề cương, hóa đơn, vv Một số ví dụ khác về wizard wizard Finale 2000, giúp bạn tạo ra một thành phần âm nhạc mới với các công cụ mong muốn của bạn, khi đó wizard PowerPoint, giúp bạn thiết lập một bài thuyết trình sử dụng một chủ đề nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wizard? - Definition

When most people think of a wizard, they think of an old man with magical powers. This, as with many other computer definitions, has no correlation with the technical term. In computer terminology, a wizard is a part of a program that guides you through certain steps. For example, a wizard in Microsoft Word would help you create and format a new document according to your needs. This is helpful when creating a résumé, outline, invoice, etc. Some other examples of wizards are the Finale 2000 wizard, which helps you create a new music composition with your desired instruments, and the PowerPoint wizard, which helps you set up a presentation using a certain theme.

Understanding the Wizard

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless
  • WLAN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *