Word Processor

Định nghĩa Word Processor là gì?

Word ProcessorXử lý văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Word Processor - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một bộ xử lý văn bản, hoặc từ chương trình xử lý, thực hiện chính xác những gì tên của nó. Nó xử lý từ. Nó cũng xử lý đoạn văn, trang, và toàn bộ giấy tờ. Một số ví dụ về chương trình xử lý văn bản bao gồm Microsoft Word, WordPerfect (chỉ dành cho Windows), AppleWorks (chỉ Mac), và OpenOffice.org.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Word Processor? - Definition

A word processor, or word processing program, does exactly what the name implies. It processes words. It also processes paragraphs, pages, and entire papers. Some examples of word processing programs include Microsoft Word, WordPerfect (Windows only), AppleWorks (Mac only), and OpenOffice.org.

Understanding the Word Processor

Thuật ngữ liên quan

  • Word
  • Word Wrap

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *