WordArt

Định nghĩa WordArt là gì?

WordArtNghệ thuật từ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WordArt - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

WordArt là một tính năng văn bản sửa đổi trong Microsoft Word, một chương trình xử lý văn bản phổ biến. Nó bao gồm các hiệu ứng như bóng tối, đường nét, màu sắc, gradient, và các hiệu ứng 3D có thể được thêm vào một từ hoặc cụm từ. WordArt cũng có thể uốn cong, căng, nghiêng, hoặc thay đổi hình dạng của văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WordArt? - Definition

WordArt is a text modifying feature in Microsoft Word, a popular word processing program. It includes effects such as shadows, outlines, colors, gradients, and 3D effects that can be added to a word or phrase. WordArt can also bend, stretch, skew, or otherwise modify the shape of the text.

Understanding the WordArt

Thuật ngữ liên quan

  • Word Wrap
  • WordPress

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *