Workstation

Định nghĩa Workstation là gì?

WorkstationWorkstation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Workstation - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Người ta thường nói rằng một chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm xe buýt và xe lửa dừng lại ở một nhà ga xe lửa, vì vậy những gì xảy ra tại một trạm làm việc? Hm ...

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Workstation? - Definition

It has been said that a bus stops at a bus station and a train stops at a train station, so what happens at a workstation? Hm...

Understanding the Workstation

Thuật ngữ liên quan

  • WordPress
  • Worm

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *