Worm

Định nghĩa Worm là gì?

WormSâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Worm - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Worm có hai định nghĩa khác nhau rộng rãi. Một đề cập đến một loại virus máy tính và người kia là một công nghệ lưu trữ quang học:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Worm? - Definition

Worm has two widely different definitions. One refers to a computer virus and the other is an optical storage technology:

Understanding the Worm

Thuật ngữ liên quan

  • Workstation
  • WPA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *